Waar iedereen zichzelf mag zijn!

Belangrijke data (aanmelden)

Open Dag
Op zaterdag 14 januari 2017 houdt Pleincollege Nuenen haar jaarlijkse open dag. Overweegt uw kind om (volgend jaar) naar onze school te komen? Kom dan alvast een kijkje nemen. PCN is 14 januari geopend van 10.00 tot 13.00 uur (locatie Vrouwkensakker). Onze docenten staan u graag te woord om antwoord te geven op al uw vragen.

Info voor wie in het schooljaar 2016-2017  in groep 8 zit.

Komt uw kind vanuit groep 8 onze kant op in het schooljaar 2017-2018? Dan zijn er in 2016-2017 een aantal dagen en data belangrijk voor u.
Aangezien Passend Onderwijs zijn intrede heeft gedaan, zijn er veranderingen ten aanzien van de aanmeldingen van de nieuwe leerlingen. Als u uw kind graag in de vooraanmelding wilt aanmelden, volgt er eerst een oriënteringsgesprek met de aanname-coördinator. U kunt hiervoor via de mail (m.heijnen@pleincollegenuenen.nl) een afspraak maken. Definitieve inschrijving geschiedt dan pas in de week van 1 februari 2017 op afspraak. U ontvangt hiervoor t.z.t. van mevr. Heijnen een uitnodiging.

Minilessen
Op donderdag 10 november vinden de minilessen plaats voor leerlingen van groep 8. Inschrijvingen gaan via de basisscholen die hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Informatieavond op 15 november 2016

Op dinsdag 15 november houdt Pleincollege Nuenen een informatieavond voor leerkrachten, ouders en leerlingen van groep 8. Locatie: de theaterzaal van locatie 't Klooster. De avond start om 19.30 uur en duurt ongeveer tot 20.45 uur. Voor de leerlingen zijn er 3 minilesjes gepland. Aanmelden is niet nodig.

Aanmelding OPP-leerlingen (vooraanmelding)
Ben jij een leerling die een specifieke onderwijsbehoefte heeft dan kun jij je op de volgende data aanmelden:

Maandag 30 januari 2017
16.00-17.30 uur
19.00-20.30 uur
Dinsdag 31 januari 2017
16.00-17.30 uur
19.00-20.30 uur
Woensdag 1 februari 2017
14.00-17.00 uur
Bericht van toelating
Op 15 maart 2017 wordt aan de OPP-leerlingen (vooraanmelders) de uitslag van de toelatingsprocedure verstuurd. Tegelijk vragen we dan om bevestiging van de plaatsing.


Aanmelding reguliere leerlingen
Op 6, 7 en 8 maart 2017 kunnen reguliere leerlingen zich aanmelden:

Maandag 6 maart 2017
16.00-17.30 uur
19.00-20.30 uur
Dinsdag 7 maart 2017
16.00-17.30 uur
19.00-20.30 uur
Woensdag 8 maart 2017
14.00-17.00 uur

Bericht van toelating
Op 19 april 2017 wordt het bericht van toelating aan de reguliere leerlingen verstuurd.


Kennismakingsdag nieuwe leerlingen
Woensdag 21 juni 2017 is de kennismakingsdag/informatiemiddag voor alle nieuwe leerlingen. De uitnodiging hiervoor ontvangen leerlingen persoonlijk.


Meenemen naar (voor)aanmelding
Let op: bij (voor)aanmelden moeten je ouders of verzorgers meenemen:
•    Je BSN-nummer
•    Relevante test-/onderzoeksresultaten
•    Verslag- en profielbladen centrale toetsing
•    Informatie van externe hulpverlening (indien van toepassing)
•    Kopie paspoort of kopie identiteitsbewijs
De leerling dient altijd zelf bij de inschrijving en/of het oriënteringsgesprek aanwezig te zijn.