Waar iedereen zichzelf mag zijn!

Actueel

Belangrijk bericht over de Londenreis

londen tbv internet
De laatste tijd ontvangen wij verontruste vragen van bezorgde ouders in verband met de Londenreis. Wij hebben alle begrip voor deze ongerustheid en hebben derhalve ook nagedacht hoe wij hiermee moeten omgaan.

Onze rector zei onlangs in het ED: 'Het is een dilemma waar iedere school mee worstelt, maar de reisjes zijn niet alleen maar leuk. Ze hebben ook een educatief doel en zijn voor leerlingen erg belangrijk. Vooralsnog bekijken we het per reis en winnen we advies in, bijvoorbeeld bij het ministerie.'

Ook wij doen dat en hebben de volgende beslissing genomen. In principe vinden wij dat de reis moet doorgaan. We hebben echter besloten om nog niet meteen de tickets te gaan kopen, maar daarmee te wachten tot na de vakantie. Na de vakantie bekijken we dan aan de hand van wat er eventueel in die periode gebeurd is of we die dagen ín Londen blijven of een alternatief programma maken. We slapen dan wel in Wallington (toch nog ruim een uur rijden vanaf centraal Londen) en zullen dan dagtochten maken naar bijvoorbeeld Oxford, Windsor, Cambridge, Canterbury etc.

Beslissing na de vakantie

De beslissing wordt in de eerste week na de vakantie genomen en zal dan zo snel mogelijk via dit medium bekend worden gemaakt. Indien een leerling tóch niet mee wil of mag in verband met de angst voor aanslagen, dient er een door de ouders getekende brief, met daarin de reden vermeld, naar school gestuurd te worden. Het eventueel al betaalde geld zal na de vakantie geretourneerd worden, zodat de mogelijkheid blijft bestaan om, als het rustig blijft in Londen, tóch nog mee te gaan. Mede hierom wordt de tweede termijn ook pas na de vakantie geïnd. Zo kort mogelijk na de definitieve beslissing. 

Wij vertrouwen u hiermee naar genoegen te hebben geïnformeerd. - Frank Buizert (coördinator Londenreis) en Karel Somers (directeur)